Language

Mission Statement

MISSIE

 • Als collectief onderzoekscentrum wil Centexbel de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie. Hiervoor wil Centexbel het belangrijkste textielkenniscentrum zijn in België en toonaangevend in Europa, met vijf activiteiten die elkaar versterken.
 • Onze activiteiten zijn toegepast onderzoek & ontwikkeling, kennisverspreiding, normalisatie, testing en certificatie. Onderzoek & ontwikkeling, kennisverspreiding en normalisatie worden aangeboden aan bedrijven, welke toegevoegde waarde creëren in Europa; testing en certificatie wordt aangeboden aan alle bedrijven die textielproducten ontwikkelen, produceren, verwerken of toepassen, hun leveranciers en klanten. Dit gebeurt in volledige onafhankelijkheid en confidentialiteit.
 • Om de realisatie van zijn missie te waarborgen, betrekt Centexbel de textielindustrie, de overheden en het personeel nauw bij haar werking.

DOELSTELLINGEN

Deze missie betreft de volledige organisatie en wordt gemeten door middel van “Balanced Score Card” technieken.

 • Op financieel vlak streven we naar het creëren van een voldoende operationele cash flow om financieel gezond te blijven, voldoende te kunnen investeren en onze missie te vervullen
 • Realiseren van een gezonde groei gebaseerd op zowel private als subsidie-inkomsten
 • Ontwikkeling van duurzame nationale en internationale samenwerking en netwerking
 • Ontwikkeling van innovatiestrategieën op basis van toekomstige noden en opportuniteiten voor de Belgische textielindustrie
 • Voortdurende verbetering van onze processen en evaluatie van kost en kwaliteit van de dienstverlening
 • Waarborgen van de beschikbaarheid en continuïteit van competenties
 • Voortdurende verhoging van personeelstevredenheid door opleiding en door verhoging van hun betrokkenheid

GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN

De gemeenschappelijke waarden van een organisatie worden gevormd door de criteria die alle medewerkers als belangrijk beschouwen voor de betrokken partijen van die organisatie (stakeholders: Fedustria, leden, klanten, personeel, subsidiërende organisaties, partners, maatschappij …). Zes concepten uit vele belangrijke waarden werden als de belangrijkste gemeenschappelijke waarden voor Centexbel weerhouden:

 • klantgerichtheid
 • een afspraak is een afspraak
 • kostenbewustzijn
 • professionalisme
 • creativiteit
 • team spirit / collegialiteit